Bokningstest
(Bokning)

 Denna kurs kräver en kursnyckel

Jag testar hur moodle kan användas för bokningssamordning.

Denna kurs kräver en kursnyckel