Bekanta dig med Moodle
(BekantMoodle)

 Denna kurs tillåter gäster.

Denna kurs visar Moodles möjligheter genom exempel på olika aktiviteter och resurser. Den bygger på den engelska Moodle Features Demo, men har även en del nya komponenter.

Denna kurs tillåter gäster.