Elektriska fält Till Javan Fram till

I denna aplet kan du lägga ut laddningar genom att klicka i Place charge "radio knappen" och sedan gå ut i rutan med musen och klicka på en plats där du vill lägga en laddning. Nedanför rutan syns koordinaterna för musens läge samt elektriska fältets styrka och riktning (grader mellan -180 och +180 där 0 = rakt åt höger) Då får du upp en ruta där du kan bestämma storlek och tecken på laddningen Value (multiple of Q): .Om du inte ändra något blir det +1 eller samma som det sista du lade ut. Plus laddningar är gröna och negativa röda (ej standard färg!) Om du vill, kan du finjustera koordinaterna (nedersta vänstra hörnet är (0,0) översta högra (10,10)). När du är klar klickar du [OK], så läggs punkten ut.
När du har lagt ut laddningarna du vill ha, klickar du i Trace field lines för att kunna få uppritad fältlinjer genom de punkter som du klickar på i fältet. Själva riktningen visas inte (annars är det från + till -).

Delete a charge använder man för att plocka bort enstaka laddningar. [Delete lines] knappen används för att sudda alla fält linjer. [Delete all] suddar även bort alla laddningar.

Starta Javan Fram till

Ursprungskällan för denna aplet: http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/16-5/index.html
Martin Busque, computer engineering, Michel Dion, electrical engineering, Daniel Michaud, computer engineering, Michael Sheaff, electrical engineering, Université Laval, Quebec City.
En annan java visar enkelt hela fältet för 2 punktladdningar: Kamakawa*** Man kan påverka tecken och storlek på den ena så man får alla karakterisktiska fält. Upp© SSVH Jeff Forssell
senaste uppdatering: 99-09-06
Fy/java/webphys/elField.htm