Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA| FyB
Retrograd planetrörelse   till applet
Hämtad ifrån: Uppsala Univ. Datorlabbet

Retrograd* planetrörelse kallas det fenomen då planeter tycks röra sig `bakåt' på himlen.

Sedan Kopernikus dagar så vet alla att planeterna i Solsystemet rör sig i mer eller mindre cirkulära banor runt solen. Men hur ser de övriga planeternas rörelse ut sett ifrån jorden? För det mesta rör sig planeterna åt ett och samma håll i förhållande till stjärnhimlen. Men med jämna mellanrum så tycks planeterna röra sig åt motsatt håll under en kortare tid. Detta fenomen kallas retrograd planetrörelse och det inträffar då planeten ifråga befinner sig i linje med jorden och solen.

Nedan finns ett Java-program som illustrerar retrograd planetrörelse. Den visar solens (gul), venus (orange), jordens (blå) och mars (röd) positioner i förhållande till varandra. För enkelhets skull så har planetbanorna approximerats med följande cirkelbanor. (Egentligen rör sig planeterna i elliptiska banor med solen i ena brännpunkten.)

Planet Medelavstånd (AE) Omloppstid (år)
Venus 0.72 0.62
Jorden 1.00 1.00
Mars 1.52 1.88

Programmet har följande funktioner:

Att tänka på:

Du behöver en nätbläddrare med Java aktiverat för att kunna se denna applet.

Javakommentarer:

Vid Astronomiska observatoriet finns det en grupp som forskar om planetsystemet. Här finns en länk till deras hemsida. Förutom planeter så forskar de även om kometer och asteorider.

* Retro är latin och betyder bakåt.


Vetenskapsambassaden | Senast ändrad 16/04-1998 | URL http://amb1.fysik.uu.se/Datorlab/retrograd/index.html | Webmaster@amb1.fysik.uu.se