Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB
Simulering av rymdfärd till månen   till applet
Hämtad ifrån: Uppsala Univ. Datorlabbet

Ditt uppdrag är att flyga till månen. När programmet är färdigt laddat skall du se två vyer längst ner på denna sida. Den till vänster är en översiktsbild, där den blåa pricken är jorden, den gula månen och den röda är din rymdfarkost. Vyn till höger visar jorden eller månen i uppförstoring.

Ovanför vyerna skall du se den totala tiden, din hastighet relativt jorden och hur mycket bränsle du har.

Nedanför vyerna har du gasen. Du kan endast gasa i samma riktning eller i motsatta riktningen som din hastighet. Du gasar framåt genom att trycka på plus knappen eller genom att markera med musen på det svarta områden till höger om knappen med nollan. Du gasar bakåt på motsvarande sätt med minus knappen eller genom att markera med musen på det svarta områden till vänster om noll-knappen. Noll-knappen används för att sätta gasen till noll.

Under gasen finns det två knappar. För att starta simuleringen trycker du på starta-knappen, när du gör detta kommer det stå stoppa på den istället. Vill du börja om trycker du på knappen för ny simulering. Om du vill pausa simuleringen trycker du på stoppa-knappen.

Observera att när du befinner dig nära jorden eller månen kommer tiden att gå långsammare än när du befinner dig långt ute i rymden. Att programmet är gjort på detta sätt är därför att det är ganska ointressant vad som händer långt ifrån en himlakropp.

Tyvärr finns det vissa brister i programmet. Om du kommer med för stor hastighet mot jorden eller månen kan det hända att du kommer flyga rakt igenom dessa. Detta undviker du genom att gasa bakåt, så att din hastighet kommer att minska, när du närmar dig en himlakropp som du vill landa på.

Ytterliggare brister är att det kan bli kvar grafikrester runt kanterna på vyerna samt att layouten på programmet kan se konstig ut beroende på vilken plattform du sitter vid.

Din browser saknar java-stöd som är ett måste då man skall flyga till månen.
Vetenskapsambassaden | Senast ändrad 15/10-1997 | URL http://amb1.fysik.uu.se/Datorlab/mansim/index.html | Webmaster@amb1.fysik.uu.se Upp