Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA| FyB
Elektrostatiska fält   till applet
Hämtad ifrån: Uppsala Univ. Datorlabbet

Elektrostatiska fält är de elektriska fält som finns kring elektriska laddningar i vila. Nedan finns ett program med vilket man kan räkna ut det elektriska fältet (och den elektriska potentialen) från en godtycklig laddningsfördelning i två rumsdimensioner. Fältladdningar (med ändringsbar laddning och utsträckning) placeras ut på ett rutnät på vilket potentialen beräknas med hjälp av numeriska metoder. Den elektriska potentialen i en punkt representeras med färgen i punkten och det elektriska fältet illustreras med streck vars längd och riktning ges av fältet i en punkt. Programmet ger också möjligheten att placera testladdningar på rutnätet och se hur de rör sig i det elektriska fältet från de stationära fältladdningarna. (Testladdningarna antas inte själva påverka det elektriska fältet.)

Programmet har följande grundläggande funktioner:

Ytterliggare funktioner för laddningar som är placerade på rutnätet:

Övriga kommentarer:

Att tänka på:

Javakommentarer:

 hmmm?
Vetenskapsambassaden | Senast ändrad 05/08-1998 | URL http://amb1.fysik.uu.se/Datorlab/elektrostatik/index.html | Webmaster@amb1.fysik.uu.se