Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Surrendras Andra Javas
Transversella vågor (1)

 

Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2000-01-30
Fy/java/surend/_xoom/Twave01.htm