Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB| Surend.
   till applet

Laddad partikel i magnetiska fält

Man kan med hjälp av dragreglagen ställa in styrka (och riktning in eller ut) av magnetiska fältet i övre och nedre halvan av fönstret. Man kan också välja massa, hastighet och startriktning för partikeln på samma sätt. Man kan flytta partikeln och dess bana (båda förre och efter körning) genom att dra med musen i fönstret. (I fall den kommer utanför fönstret eller man behöver en referenspunkt.)

Gör en massspektroskop genom att sätta nedre fältet till 0 och vinkeln till 90 grader. Sedan prova olika massor och hastigheter och se var de hamnar. Hur kan man se till att partiklar med samma laddning men olika massor har samma hastighet?
Prova korsade E och M fält (ev i Hwangs applet)

Appletförfattare: Surendranath Reddy.B.

hans olika Appletprogram

Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat CFL Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2003-11-14
/javaapplets/fysik/java/surend/movChgMag.html