Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Sergeys
Total Inre Refektion
 
Flytta ljusstrålarna med musen.

Det finns en ljuskälla på botten av sjön. En del strålar kan lämna sjön och en del reflekteras tillbaka neråt. När infallsvinkeln överskrider en viss kritisk vinkel reflekteras allt.

sin = nluft / nvatten ,

där n är brytningsindex

Dokument slutlinje
© Sergey Kiselev & Tanya Yanovsky-Kiselev
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering Monday, October 04, 1999
Fy/java/sergey/java/totintrefl.html