Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Sergeys
Pendeln The Pendulum
Dra pendel massan med musen till önskad längd och vinkel.
Släpp.
Jämför den verkliga svängstiden med den teoretiska (som är baserad på liten svängningsvinkel).
Teoretiska formel syns längre ner.

Initial angle = utgångs vinkel
Length = Längd
Period = period (tid för en hel svängning från vänster till höger och tillbaka
Experimental = uppmätt i praktisk försök
Drag the mass to its new starting position.

This applet shows a pendulum suspended on a 'rigid string'. One can drag the pendulum to it's starting position. Once in motion, the pendulum can be 'caught' by clicking and holding the mass when it has reached it's maximum angle. Thus, the pendulum can be brought to it's new starting position. The experimental period is shown in the panel above the pendulum itself and is obtained by multiplying the time needed to make half an oscillation by two. The theoretical period, on the other hand, is obtained by a formula which is valid only for small angles., i.e,
where T is the period of the oscillations, L is the length of the string and g is the acceleration due to gravity.

Thus, as the initial angle is larger one can notice a dramatic difference in the two periods.

Upp
Dokument slutlinje
1997 © Sergey Kiselev & Tanya Yanovsky-Kiselev
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering Monday, October 04, 1999
Fy/java/sergey/java/pend1/index.html