Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Sergeys
Foton -Atom interaktion
Detta appletprogram visar absorption och utstrålning av fotoner av atomer
En elektron som kretsar runt en atomkärna kan infånga en foton (om den har lämplig energimängd). Den höjs då upp till en högre energinivå (med större radie). Den kan sedan skicka ut en foton med samma energi (ev. flera vars energisumma är samma som den absorberade) och återvända till det lägre tillståndet.
Upp
Dokument slutlinje
1997 © Sergey Kiselev & Tanya Yanovsky-Kiselev
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2000-02-10
Fy/java/sergey/java/atomphoton.html