Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB
Horizontellt (vågrätt) tvungen Pendel   till applet

Tyngdacceleration = 9.81 m/sec²
Antingen kan inte din webbläsare köra Java appletprogram eller så har du stängt av den förmågan.

Appletprogram innehåller 3 delar, från vänster:
   Parameter inställning
   Animationen
   Mätningsdel

I parameterdelen kan man ställa in egenskaperna för en pendel:
length [m] längden i meter (mellan 1 och 10 m) (på alla parametrar kan man skriva in ett värde eller dra i skjutreglaget)
damping [1/sec] dämpning [varierbar från 0 till 5], ett mått på de friktionskrafter som t ex luftmotstånd som verkar inbromsande på rörelsen.
horizontal driving en vågrätt rörelse som verkar på upphängningspunkten för pendeln.
amplitude [m] utslagslängden från midpunkten av rörelsen
frequency [Hz] hur många gånger per s som rörelsen når sitt extremläge på en sida.

Animationsdelen
visar hur rörelsen kan se ut. Man kan starta och "frysa" rörelsen med knappen ovanför. OBS även mätningsbilden fryses när man klickar [Stop Animation]

Mätningsdelen (i det här fallet: Oscilloskopet)
On/off sätter på och stänger av
Triggering kan ställas in på: Inställning skalorna:
x: time [sec] tid i sekunder
   angle [degree] vinkel i grader
y: angle [degree]
   angular velocity [degree/sec]

Experiment förslag

  1. Välj length = 1 m, damping = 1 sec-1, and amplitude = 0.2 m (dessa är de inställningar som råder när appletprogrammet startas.) Nu ändra frequency av upphängningspunkten från 0.2 Hz till 0.8 Hz. Observera ändringen i amplituden av svängningen och fas förskjutningen mellan upphängningspunktens rörelse och pendelns. Du kan mäta det med hjälp av oscilloskopet. (nedanför går utanför fysik B kursen och är inte översatt).
  2. Choose the parameters as above but now change the frequency between 3 Hz to 4 Hz. Observe a shift of the center of oscillation either to the left or to the right (this is a pitchfork bifurcation). This bifurcation does not occur for the pendulum driven by a periodic force. Why not?
  3. Choose length = 1 m, damping = 1 sec-1, amplitude = 0.85 m, and frequency = 1 Hz. You will observe an irregular motion called deterministic chaos with a seemingly random number of left and right turns. On the oscilloscope select the angle as the x-axis and the angular velocity as the y-axis. For the scaling of the axes, choose 180 and 1000, respectively. Now, switch the oscilloscope on and you will be fascinated by the beautyful curves drawn on the screen. Turning the oscilloscope into a Poincaré map by selecting external triggering in order to see the irregularity better.

Upp
Helt nöjd med denna sida? jaså inte!
Dokument slutlinje
© 1998 Franz-Josef Elmer;  elmer@ubaclu.unibas.ch
Översatt/anpassat CFL / Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2004-02-19
/javaapplets/Fysik/java/pendel/hpendel_sv.htm