Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB!Tillbaka till KJHs
Energikonservering (pendel)

Any constructive comments or criticism would be appreciated.
kjh35@soback.kornet21.net
Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2000-01-28
Fy/java/kjh/conser.htm