Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB |Tillbaka till KJHs Java Index
Joule   Värme och mekanisk ekvivalent

Any constructive comments or criticism would be appreciated.
kjh35@soback.kornet21.net
Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering Friday, January 28, 2000
Fy/java/kjh/jule.html