Kami! Home Page:ThickLens(English)
 Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB
Tjock Lins

Radien av vänstra sidan av linsen (R1), Radien av högra sidan av linsen (R2), brytningsindex för "glaset" (n) kan ändras med skjutreglagen till höger
Brytningsindexet visas ovanför skjutreglasen.

Lägg märke till var strålarna som är långt från axel fokuseras jämfört med de som är nära axeln innan linsen. Jämför för en tjock lins och en tunn lins!
Author:Sadahisa Kamikawa
kamikawa@vir.bekkoame.or.jp
Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2000-02-21
Fy/java/kamakawa/thickl_z.htm