Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB
Statiskt Elektriskt Fält Electric Field  till applet


Man kan ändra tecknet (+ eller -) på den högra laddningen (charge) genom att klicka i runda "radio" knapparna. Högra laddningens styrka kan ändras med skjutregladet.

Author:Sadahisa Kamikawa

Copyright(c) 1997 S.Kamikawa last update 1997.4.9

kamikawa@vir.bekkoame.or.jp
Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering Friday, January 28, 2000
Fy/java/kamakawa/elefield/elefi_z.htm