Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Fendts
Stående vågor (longitudinella)   till applet
Detta appletprogram visar ljud, svängning av luftmolekyler i ett rör. Eg. rör sig molekyler kortare avstånd och rörelsen är snabbare. (Dessutom finns också molekylernas värmerörelser som inte alls visas.)

Lägg märke till: Du kan välja typ av rör med radioknapparna Both sides open (Båda sidor öppna), one side open, och both sides closed (Båda sidor stängda):

Lower och Higher knapparna påverkar Vibrational mode:
Fundamental Grundton
1st overtone första överton
5th overtone till femte överton
Om du skriver in ett nytt värde för rörets längd (i meter) i textrutan och trycker Enter beräknar programmet våglängden och frekvens för den svängningen. Den använder 343,5 m/s, som ljudhastighet vid 20 °C.

Du kan använda detta för att kontrollera dina svar i sådana uppgifter:

Ingen hänsyn har tagits till rörets diameter.   Upp

Hur går det till när stående vågorna uppstår?

Om vågor stöter mot en hindrande vägg (faktiskt även mot en öppning också) kan vågen studsa tillbaka (reflekteras) och då växelverka ("interferera") med den ursprungliga vågen. Vid vissa platser och tidpunkter så kommer vågorna att samverkar och vid andra motverka varandra. Om våglängden förhåller sig till kärlets dimensioner som vissa enkla bråk kan det blir resonsans och "stående vågor" som i appleten ovan.

Om man går till Ripple wave simulation och ställer in genom att bocka för: Stopped, trycka Clear waves, välj mouse = edit walls och sedan ritar upp väggar som de i bilden. (Bilden är beskuren på bredden.) Ta bort bocken i stopped och kolla om det uppstår stående vågor. Du får förmodligen experimentera med våglängdsinställning genom att ändra Source frequency.

Det finns en sida med animationer om hur det kan då se ut. Varning bilderna tillsammans är cirka 700 kb så det kan ta några minuter på en modem uppkoppling.

Helt nöjd med denna sida? Jaså inte!