Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Fendts
Vektor addition   till applet

I denna appletprogram kan du välja 2-5 st krafter (vektorer) i Number of forces
Sedan går du in i gula fältet och drar ut (i pil spetsarna) vektorerna till den längd och riktning du vill ha.
Klicka sedan på Find out resultant! Då börjar programmet sätta ihop ett spets-svans tåg och sedan ritar in resultanten.
Om du sedan drar i någon av vektorerna, ändras även resultantdragningen.
Clear construction suddar bort resultant-"bygget".

Original texten:
This applet deals with forces exerted on a body (assumed as point-sized). You can vary the number of single forces by using the choice box at the ride side. It is possible to change the sizes and directions of these forces (blue arrows) by dragging the arrowheads to the intended positions with pressed mouse button.

If you want to know the total force which is exerted on the body, you have to carry out a vector addition. As soon as you have clicked on the button "Find out Resultant" the program will show you the necessary parallel translations of the force arrows and then draw the arrow of the resultant (red). The construction can be cleared by a mouse click on the lower button.

Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering Wednesday, October 06, 1999
Fy/java/fendt/physengl/resultant.htm