Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Fendts
Ohms lag   till applet
Detta appletprogram visar en enkel krets med en resistor (motstånd). Dessutom finns en voltmeter och en amperemeter. Lägg märke till: Max spänning och Max strömstyrka rutorna ställer in mätområde för mätarna. Om du ser "Mätområde är överskridet" har du valt ett otillräckligt mätområde. Detta straffas i verkligheten med brända säkringar eller mätare!

Du kan använda programmet som en övning i att avläsa visarinstrument (analog = "ej digital"). Mätområde 30 V betyder att sista strecket på skalan motsvarar 30 Volt. Skulle nålen (visaren) peka rakt upp (mitten på skalan) skulle det betyda att spänningen var 30/2 = 15 Volt. Om visaren pekar ganska lågt på skalan (nära vänstra ändan) blir det ganska stort procentuellt fel. Då skall man kolla om det finns ett känsligare mätområde (t.ex. 10 V är känsligare än 30 V) som borde "rymma" värdet och i så fall välja det. Prova, efter varje ändring av mätområden, R eller U, att avläsa mätarna och sedan jämföra med värden som visas längst ner i gröna spalten. Strömmen visas i A så du måste kunna omvandla från mA om du har ett sånt mätområde. (flytta decimalen 3 steg åt vänster) Upp

Ett bra program som visar Multimetern Fram till alltså en elektrisk mätinstrument som kan ändras för att mäta båda spänning och ström och resistans
Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Applet till svenska av CÅ
Senaste uppdatering 2000-02-17
Fy/java/fendt/physengl/ohmslaw.htm