Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Fendts
Newtons andra Lag   till appletNer på sidan|Laboration Fram till
Denna appletprogram simulerar en försöksuppställning där man mäter rörelser på kroppar som svävar på en "luftkudde". Banan som kropparna vilar på har en massa små hål som det blåser luft ur. Det gör att det blir väldigt lite friktion. Programmet använder tyngdaccelerationen  9.81 m/s2

Ett enkelt sätt att ordna en konstant kraft är genom att ta det från en hängande vikt. För att det skall kunna verka vågrätt, måste tråden löpa över en trissa (hjul med spår för rep eller snöre).

I bilden ser man till vänster en blå "vagn" eller svävarkropp som vilar på en brun luftkudde bana. Kroppen har en rödlampa i ena ändan som befinner sig vid 0 strecket på en grön/svart dm graderad linjal. Man kan flytta en "LjusSpärr", LS till olika sträckor av banan (man kan avläsa sträckan till LS där det står s = [     ] m. När man trycker [Start] knappen, släpps kroppen som börjar röra sig och tidtagaren börjar gå. När "vagnen" passerar och lampan täcks av LS då stannar tidräknaren. Motsvarande (t,s) punkt prickas in i diagrammet. Om du trycker [Record Data] knappen skrivs värdena upp i tabellen Data: som rymmer upp till 10 värdepar.

Svävarkroppens massa (from 0 - 1000g), hängande viktens massa (0-100g) och friktionskoefficientent (0-1,0) kan väljas genom att skriva in de i rutorna i höger marginal.

Användbara formler:
formula 1 a = acceleration
m = hangande viktens massa
g = tyngdacceleration
m = friktionskoefficienten
M = "vagnens" (svävarens) massa

Likformigt accelerad rörelse med begynnelsehastigheten 0: formula 2
s = sträcka
a = acceleration
t = tid

Upptill applet
Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering Friday, October 08, 1999
Fy/java/fendt/physengl/newtons2law.htm