Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB
Hävstång   till applet

Denna appletprogramm visar en symmetrisk hävstång med små vikter med tyngden 1.0 N. En rektangel på stången motsvarar 0.10 m. Hävstången balanserar från början.

Du kan sätta på en ny massa eller ta bort befintliga genom att klicka med musen. Du kan dra vikter med nedtryckt mus. Enda sättet att få flera vikter hängande på ett hål är att "dra" dit de (från "varsomhelst" en bit bort från stången) .

 

Hävstången balanserar om "Torque" vridmoment (kraft*avstånd från vridpunkt) är lika stor på båda sidor.

Skall man var noga så kraftmomentet (även kallad vridmoment) lika med produkten av kraftens komposant vinkelrätt mot avståndet och avståndet från vridpunkten till kraftens angrepps punkt och de skall ge motsatt riktade vridningar (vektorsumma = 0) vid jämvikt.

Man kan lägga ihop alla medurs kraftmoment för sig, dvs de som skulle vrida föremålet så som klockan går, "åt höger" (?). Och sedan alla moturs kraftmoment. Om de är lika stora råder (vrid)jämvikt.

Medsols resp Motsols är andra ord med samma innebörd som medurs resp moturs.

Fendts Physics Applets
(Overview)

URL: http://home.a-city.de/walter.fendt/physengl/lever.htm
© Walter Fendt, November 2, 1997
Last modification: March 15, 1999

This applet is part of the Contemporary College Physics Simulation Library.

till applet
Dokument slutlinje
ev. Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2001-09-11 13:32
Fy/java/fendt/physengl/lever.htm