Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Fendts
Dubbelspalt interferens   till applet
Detta appletprogram visar interferens mellan vågor som går ut från 2 punktkällor. De svarta ringarna motsvarar toppar och de gråa dalar. Där 2 toppar eller 2 dalar möts blir det en kraftig samverkan =maximum, dessa platser markeras med röda linjer. För dessa platser gäller att avståndet till det olika källor skiljer sig ett helt antal våglängder (eller är samma).
Där en topp möter en dal, motverkar de varandra det blir en minimum, dessa markeras med blåa linjer. För dessa platser gäller att avståndet till det olika källor skiljer sig ett n + ½ våglängder (där n = heltal)

Pause/Resume : stanna, återuppta rörelsen
Slow motion "ultra rapid" vågor rör sig 5 gånger långsammare nar det sätts en bock här.
Distance between 2 sources Man kan skriva in avstånd mellan källorna. Kom ihåg att trycka [Enter] sedan!
Wavlength våglängd. Kom ihåg att trycka [Enter] sedan!

Det finns en violett punkt i bilden som man kan dra med musen. Nedan för bilden visas Ds (vägskillnaden] för den punkten uttryckt i l , våglängder.

Upp

Helt nöjd med denna sida? Jaså inte!