Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Fendts
Lutande plan   till applet
Detta appletprogram visar rörelse längs ett lutande plan med konatant hastighet och alla ingående krafter.

[Reset] knappen återför klossen till sitt utgångsläge utanför bilden.
Du kan stoppa och fortsätta med de andra 2 knapparna.
Beroende på vilken "radio knapp" du väljer kommer appletprogrammmet att visa en dynanometer (fjäder våg spring scale) där du kan avläsa den nödvändiga kraften, eller vektorerna till vikten med sina två komposanter (parallellt resp vinkelrätt motytan), normal kraften, friktionskarften och kraften som behövs för rörelsen.

Lutningsvinkeln angle of inclination, klossen vikt weight och friktionskoefficienten coefficient of friction kan varieras inom vissa gränser (0.0 -0.5).
appletprogram beräknar storleken av de nämnda krafterna.

Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat CFL Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2003-03-17
/javaapplets/fysik/java/fendt/physengl/inclplane.htm