Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Fendts
Generator   till applet
Denna appletprogram simulerar en generator som har förenklats ned till de viktigaste delarna för tydlighets skull. I stället för en lindning med många varv finns det bara en. Själva axeln som bär upp den visas inte alls.

"Radio" knapparna låter dig välja en växelströms generator (utan kommutator, den har släpringar i stället) och likströmsgenerator (som har kommutator). Du kan ändra hastighet och riktning av rotationen med resp knapp och skjutreglage. Du kan stanna visningen med Stopp/kör knappen. (Om man stannar rotationen blir spänningen noll).

Två svarta pilar visar hastighetsriktningen för lindningsdelar. Magnetiska fältlinjer visas i blått (och går som sig bör från Magnetiska nordpolen till magnetiska sydpolen. Röda pilspetsar markerar den inducerade strömmens riktning.     Upp

Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Applet till svenska av CÅ
Senaste uppdatering 2000-02-18
Fy/java/fendt/physengl/generatorengl.htm