Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Fendts
Exempel på doppler effekt  till applet
En ambulans med påslagna siréner passerar en person på gatan.

Observera! Orealistiska förhållande mellan hastigheter för att göra effekten mycket tydligt. Ambulansen går förhållandevis sakta jämfört med ljudet men vår hörsel är så känslig för frekvensskillnader att vi hör det tydligt. Hör det på riktigt!
Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2000-02-17
Fy/java/fendt/physengl/dopplerengl.htm