Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Fendts
Arkimedes princip   till applet
Detta appletprogram visar ett enkelt experiment som mäter lyftkraften från en vätska. En fast kropp hänger från en dynanometer (kraft mätare ="fjäder våg"). Man kan sänka ner den i vätskan genom att dra (dynanometerns svarta del) med musen. Då kan man se att den uppmätta kraften, som är lika med vikten minus lyftkraften, minskar.

Du kan ändra (inom vissa gränser) värdena: genom att skriva in i textrutorna. Tryck sedan [Enter]! (på tangentbordet), först då uppdateras de uträknade värdena nedan och själva bilden. Programmet använder 9,81 m/s² som g.

Om "Maximum exceeded!" visas har man överbelastat dynanometer. Då får du öka: measuring range mätområdet för dynanometern. Får du inget synligt utslag, får man minska mätområdet.

Arkimedes princip:
Lyftkraften är lika med vikten hos den undanträngda vätska eller gas.

Prova ändra densiteten hos kroppen så att den är mindre än vätskans. Sänk kroppen. Vad händer?

Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2001-04-04 08:54
Fy/java/fendt/physengl/.htm