Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Fendts
Tangens till andragradskurva   till applet
Man kan använda detta appletprogram för att se hur man kan hitta derivatan till en kurva. Denna kurva liknar ett sträcka-tid diagram för en "likformigt accelererad rörelse" (= har konstant acceleration).

Punkten P flyttas med drag reglaget under. Den kan anta x värden mellan -2 och +2 i 0.5 steg. Bestäm punkten Qs läge med musen.

Om denna kurva skulle vara en s-t (sträcka - tid) diagram, skulle sekantens lutning (=riktningskoefficient) motsvara medelhastigheten för tidsperioden x=1 till x=2 (så som sidan ser ut när man uppnar den). Om man flyttar Q (med musen) mot P så blir det en tangent vars lutning är momentanhastigheten vid tiden x=1.

En tangens (linje som rör en kurva i en punkt, P) ritas i rött.

Sekanten (linje som skär en kurva i två punkter) ritas i blått genom Q & P
Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2000-02-22
Fy/java/fendt/mathengl/sectang.htm