Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Fendts
Masscentrum (tyngdpunkt) för en triangel   till applet

Du kan dra hörnen på triangeln med nedtryckt musknapp.

Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2000-02-16
Fy/java/fendt/mathengl/centermass.htm