Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Fendts
Synbar rörelse av stjärna   till applet
Visar hur stjärnor tycks röra sig för observatör vid olika latitud och longitud.

"drop down" listan vid Emphasize väljer vilken sak som skall betonas (genom blinkning).

De 2 drag reglagen längst ner ändrar perspektivet.

Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering Wednesday, February 16, 2000
Fy/java/fendt/astroe/stposengl.htm