Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB
Partikel Diffusion Appletprogram till appletNer på sidan
Detta appletprogram simulerar så kallade "Brownian" diffusion av partiklar i ett flytande medium; t.ex. en doft i ett rum eller en förorening i ett stillastående vatten.
För att ser en graf av hur fordelningen utvecklar sig i tiden:
  1. Ta bort bocken i trace
  2. Klicka med musen i den svarta delen av fönstret
  3. Klick på Start så börja förloppet från början, alla partiklar i mitten
  4. Du kan tillfälligt stoppa med Pause och fortsätta med Continue
Förklarande bild.
RIKTIGA APPLET FINNS
LÄNGRE NER på sidan!
Mean free path = 16 pixels innebär att i simuleringen rör sig partiklarna 16 bildpunkter och sedan kolliderar med något (t.ex. luft molekyl) som ger de nya riktningar.

N = anger hur många kollissioner som har skett sedan start

st. dev. anger hur stor en standard avvikelse har blivit (i pixlar, bildpunkter) dvs hur långt längs x axeln (åt båda håll) man får gå för att fånga in 68,27 % av partiklarna.

Trace Om det finns en bock här ritas spår efter partiklarna, men då får man inte upp något diagram

50 Particles här kan man ändra mellan 50 till 400 partiklar. Kolla hur diagrammet ser ut för 400 jämfört med 50!

Speed ändrar hastigheten

Show info skall visa en förklarande ruta men på engelska men den funkar inte. Ovan finns allt förklarat på svenska i alla fall. Upp

Information om upphovsmannen:
Copyright 1997-1999 N.Betancort Piratord email: [nblw@correo.rcanaria.es]      updated: 22 December 1999      Hans hemsida     **källkod sidan

Upp
Dokument slutlinje
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering Monday, November 06, 2000
Fy/java/difussion/difus.htm