Interaktiva Java Applets för Fysik B

Tillbaka till Fy A javas
Ner på sidan13 - Elektriska Fält
Ner på sidan14 - Magnetfält
Ner på sidan15 - Mer om Kraft och rörelse
Ner på sidan16 - Rörelsemängd och Impuls
Ner på sidan17 - Rörelse i Homogena fält
Ner på sidan18 - Cikulärrörelse. Gravitation
Ner på sidan19 - Svängningsrörelse
Ner på sidan20 - Induktion
Ner på sidan21 - Växelström
Ner på sidan22 - Mekaniska vågor
Ner på sidan23 - Ljus
Ner på sidan24 - Elektromagnetisk Strålning
Ner på sidan25 - Strålningens Dubbelnatur
Ner på sidan26 - Från det Minsta till det Största
Ner på sidan27 - Relativistiska Effekter
Ner på sidan28 - Atomer & Kvantmekanik
Ner på sidan29 - Atomkärnan & Radioaktiviteten
Ner på sidan30 - Strålning i Miljö & Medicinen
Ner på sidan31 - Partiklar
Ner på sidan32 - Det expanderande Universum
Ner på sidan33 - Mer om Kvantmekanik och Relativitetsteorin
Ner på sidan34 - Fasta Kroppars Fysik
Ner på sidan35 - Från forskningsfronten
Allmänt om Java Applets
Dessa är små program (oftast interaktiva, dvs du kan påverka de) som du kan köra direkt i din Webbläsare. De flesta av dessa fungerar med nyare versioner av båda Netscape och Internet Explorer. Ofta finns det en "Tillbaka" länk på java sidorna som inte går tillbaka till denna sida (utan till en sida som länkar till andra Javas av samma person). Om du vill komma tillbaka till denna sida kan du använda den vanliga: [Alt] + [<-] vänster pil tangent (eller med Mac: Mac Command Apple + [<-] vänster pil tangent) tar dig oftast snabbt tillbaka till sidan som du var på nyss i de flesta webbläsare. Men för att det skall fungera när du har "interagerat" med en Java , måste du klicka någonstans utanför "java fönstret" (den rutan på sidan som Java programmet körs i, fast ibland syns ingen kant omkring den). Annars kan du klicka på [Start] i toppmenyraden och, på start sidan, klicka på B bredvid Java i tablån.    Tillbaka till Fy A javas | Particle World|Physlets Fram till | Ma Java

13 - Elektriska Fält Upp
Fält & ekvipotential-linjer nära 2 laddningar*** Surendranath fält mellan 2 laddningar Kamakawa
Elektriska fält linjer *** lägg in en linje i taget. Lägg in egna laddningar! Förklarande sida
RC krets Hwang
RLC serie* Man kan se upp och ur laddning av kondensator RC krets, även svängningar. Intressant visning av spänning ("potential") i olika punkter.
Multimeter *** Applet som visar hur en universalmätare (spänning, ström, resistans) fungerar.
Oscilloskop** kan visa triggning, olika skalor. Kopplad till en pendel
Oscilloskop Hwang (lite lynnig ibland)
Wheatstone Bridge har en trevlig multimeter man kan koppla in på en Wheatstone bridge krets
Elektrostatik Svenskutvecklat program som visar potential med färger, antyder fältlinjer och visar hur en provladdning skulle röra sig. Kan användas för Rutherfords försök.
Elektrisk fält verkar på liten laddning ** (physlet)
Potential som höjdkurvor i 3 dimensioner ***(physlet) Kan visa potential som höjdkurvor, laddningsfördelning, spetsverkan. Kraftfält vinkelrätt mot ekvipotentiallinjer.

14 - Magnetfält Upp
Magnetfält omkring en rak ledare***
Lorenz kraft (magnetfält på strömförande ledare**
Elektrisk motor** Fendt
RLC serie* Man kan se hur induktans påverkar en krets, även svängningar. Intressant visning av spänning ("potential") i olika punkter.
Magnet flaska används i fusions reaktor för att hålla emot emot enormt tryck och temp
se Ising modellen Uppsalla Univ (gick ej 2000-11-14)
Magnetisk fält omkring ledare och spolar ***
Rörlig laddning i magnetiska fält Surendranath- kan användas som masspektroskop
Hastighets filter korsade El-Magn fält (Physlet)

15 - Mer om Kraft och rörelse Upp
Vektor addition Hwang både 2 & 3 dimensionellt
Vektor resultant **Fendt sätter samman 2-5 vektorer i "svans-spets tåg". Man kan "dra" vektorerna även när resultanten är uppritad.
3d vektor Fendt ger inte så mycket
Vektor Surrendra (ej IE 3.0)
Studsande kula Sergey - liknar uppgift 15.8
mångsidig rörelse Applet* med olika krafttyper: Ingen-Elastisk-luftmostånd="drag"-homogen gravitation- universal gravitation

16 - Rörelsemängd och Impuls Upp
Rörelsemängd vid rakt stöt ** Fendt
Ideal gas model** Hwang
Rakt stöt Hwang, även olika referens system
Newtons vagga Fendt. 5 upphängda kulor som "stöter ut varandra"
Gasdiffusion simulering baserade på ideal gas modell

17 - Rörelse i homogena fält Upp
Kamakawas rörelse Välj "Gravitation" och hastighet i x och y led. Drag = luftmotstånd
Projektil (byu)
Projektil med luft motstånd* Hwang. Kan jämför flera banor
Boll kapplöpning*** mycket utmanande! Förstår du sambandet mellan sträcka och v-t diagram?
Lutning-tangent på y = x² Fendt Ma Applet

18 - Cikulärrörelse. Gravitation Upp
Hwang centripetal kraft
Carousel **Fendt
Svepa lika area Variant (på rak sträcka!) på Keplers lag om hastighet på elipsbanor
Keplers 3 lagar ** Hwang (ej IE 3.0)
Keplers lag X Surendra (ej IE 3.0)
Keplers lag XX Surendra (ej IE 3.0)
Laddad partikel I El-Magn fält Häftig av Hwang
Rörlig laddning i magnetiska fält Surendranath- kan användas som masspektroskop
Cyklotron enkel partikel accelerator Hwang (dansk text!)
Karusell av Fendt
Simulering av månlandning Svensk utvecklat
Retrograd rörelse hur planeterna ser ut att röra sig jämfört med jorden

19 - Svängningsrörelse Upp
Hooks lag -fjäderkonstant Hwang**
Vanlig pendel ** Fendt
Horizontellt driven pendel** har fin oscilloskop
kopplade pendlar* Fendt
Fjäder pendel* Fendt
Resonsans* Fendt BRA: Prova variera vinkel frekvensen!
Fjäder pendel även driven och dämpad, Går NS4.5 Hwang
Enkel Harmonisk svängning Surendra (ej IE 3.0)
Trigonometriska funktioner-enhetscirkeln Fendts Ma java

20 - Induktion Upp
Generator (lik- & växelström)** Fendt with commutator ger (pulserande) likström
Induktion i deformerad spole Sergey

21 - Växelström Upp
Växelströmskretsar** fasskjutning för L, C och R. Fendt
RC krets (likström) Hwang
RCL med växelspänningskälla Hwang
RLC serie med likspänningskälla* Man kan se upp och ur laddning av kondensator RC krets, även svängningar. Intressant visning av spänning ("potential") i olika punkter.
Fas begreppet 3 fas (Surendra) (ej IE 3.0)

22 - Mekaniska Vågor Upp
Huygens vågfortplantning Fendt pedagogisk
Transversella vågor, även stående* Surendranath
Sammansättning av transversella vågor * Surendranath
Svävningar** sammansättning av vågor med något skilda våglängder- Surendranath
Doppler effekt** Hwang flexibel
Doppler effekt *** Fendt, tydlig exempel med ambulans
Longitudinella vågor välj "Pipe" alternativ för stående vågor. Kan visa innebörden av "hög amplitud" för long. vågor bra.
Ripple tank with Java Script**RIpple tank utan JS Water våg simulering av interferens. Försöker visa amplitude/intensitet
Stående vågor i pipa*** Fendt
Våg interference (superposition)* Hwang
3d ytvåg (som vatten) plus samband mellan v = fl

23 - Ljus Upp
Interferens mellan 2 punktkällor*** Fendt
Dubbelspalt Hwang*
Ljus reflektion o Brytning* denna Applet kan också visa hur de olika polariserade komponenter reflekteras och transmitteras.
Reflektion och Interferens i tunna skikt*** visar kil, newtons ringar, enfärgat, flerfärgat
Youngs dubbelspalt försök** svenskutvecklat, visar diffraktions mönster för olika våglängder (även för partiklar)
Färger till våglängder visar även hur man blandar RGB färgen. Svensk.

24 - Elektromagnetisk Strålning Upp
Elektromagnetisk vågs utseende när inte nära antenn/källan (Hwang)
Fotoelektriska effekten *
Fotoelektriska effekten** Fendt visar hur försöket ställs upp mera praktiskt
Svartkropps strålning** Visar Wiens försjutningslag (färg ändring vid temperatur) och Intensitetsändring (som Stefan-Boltzmann). Kräver läsare som klarar Java 1.1.

25 - Strålningens Dubbelnatur Upp
Youngs dubbelspalt försök** svenskutvecklat, visar diffraktions mönster för olika våglängder (även för våg-partiklar paradox)

26 - Från det Minsta till det Största Upp

27 - Relativistiska Effekter Upp
Tidsdilatationen mycket enkel illustration (Fendt)
Rörliga referens system (ej eg. "relativistiskt") (Hwang)
Relativity ej lätt att förstå- oöversatt- Hwang
Rakt stöt Hwang, även olika referens system (ej eg. "relativistiskt")
Fotoelektriska effekten * det som Einstein eg. fick Nobel pris för.
Fotoelektriska effekten** Fendt visar hur försöket ställs upp mera praktiskt

28 - Atomer & Kvantmekanik Upp
Elektroner absorberar och emitterar fotoner**
Bohr Atom modell **Fendt
Förklaring av diskreta nivåerna ** (physlet)
Elektrostatik Svenskutvecklat program som visar potential med färger, antyder fältlinjer och visar hur en provladdning skulle röra sig. Kan användas för Rutherfords försök.
Youngs dubbelspalt försök** svenskutvecklat, visar diffraktions mönster för olika partiklar (och ljus)
Atom spektra
(Allmänt om färgblandning)

29 - Atomkärnan & Radioaktiviteten Upp
Radioaktiv sönderfall-Halvliv **Fendt
Sönderfallsserier Fendt- (hoppig, svår att följa)
Fusions reaktorn Tokamak

30 - Strålning i Miljö & Medicinen Upp

31 - Partiklar Upp

32 - Det expanderande Universum Upp
Doppler effekten (Hwang)
Synlig rörelse av stjärnor på himlen Fendt
Tills jag hittar en bättre plats:---------Physics Joke of the Week--------- Astonomer #1: .....so anyway the cop pulls me over and asks if I realized that I had just run a red light. So I said that I did not see the light as being red, because it must have blue-shifted as I was approaching it. Astronomer #2: And he let you go? Astronomer #1: No. He gave me a speeding ticket instead.

33 - Mer om Kvantmekanik och Relativitetsteorin Upp
NoKs site om denna kapitel

34 - Fasta Kroppars Fysik Upp
Youngs dubbelspalt försök** svenskutvecklat, diffraktionsmönster från kristaller skapas enligt samma principer som gör ett galler. Detta program visar uppkomsten av förstärkta strålar för visa riktningar beroende på våglängd och upprepningsavstånd.

35 - Från forskningsfronten Upp
Fusions reaktorn Tokamak

Tillbaka till Fy A javas