Java Applets för Fysik A


Ner på sidan2 - Mätningar och mätvärden
Ner på sidan3 - Optik
Ner på sidan4 - Krafter
Ner på sidan5 - Energi
Ner på sidan6 - Laddningar och fält
Ner på sidan7 - SpäNning, Ström och effekt
Ner på sidan8 - Termodynamik
Ner på sidan9 - Linjebunden Rörelse
Ner på sidan10 - Mera om krafter
Ner på sidan11 - Kraft och rörelse
Ner på sidan12 - De fyra krafterna
Fy B javas Fram till | Matematik Java |"X-files" : Listener Float
Allmänt om Java Applets
Dessa är små program (oftast interaktiva, dvs du kan påverka de) som du kan köra direkt i din Webbläsare. De flesta av dessa fungerar med nyare versioner av båda Netscape och Internet Explorer. Ofta finns det en "Tillbaka" länk på java sidorna som inte går tillbaka till denna sida (utan till en sida som länkar till andra Javas av samma person). Om du vill komma tillbaka till denna sida kan du använda den vanliga: [Alt] + [<-] vänster pil tangent (eller med Mac: Mac Command Apple + [<-] vänster pil tangent) tar dig oftast snabbt tillbaka till sidan som du var på nyss i de flesta webbläsare. Men för att det skall fungera när du har "interagerat" med en Java , måste du klicka någonstans utanför "java fönstret" (den rutan på sidan som Java programmet körs i, fast ibland syns ingen kant omkring den). Annars kan du klicka på [Start] i toppmenyraden och, på start sidan, klicka på A bredvid Java i tablån.       Fy B javas Fram till | Particle World| Physlets Fram till

2 Mätningar och mätvärden Upp
skjutmått-nonieskala*
Medelhastighet & momentanhastighet* * Surendranath

3 Optik Upp
Brytning och reflektion
reflektion och brytning*** visas bra för övergång mellan olika medier och olika vinklar.
Hwang har en intressant variant där man skall titta upp från fisk perspektiv**.
total reflektion: Sergey visar direkt vatten till luft med en trevlig bild. och Hwangs brytningslag java (fanns ovan) kan också visa total reflektion om man väljer "Sound" från luft till vatten eller "glass to air" "diamond to air" osv
Vilken väg är snabbast? Hwang - Fermats princip som också ger brytningslagen
Refraktion Fendt - enkel - visar reflektion och brytning vid ytan mellan många medier
Linser & speglar
Huygens princip ** Fendt "lektion" om brytning och reflektion (Engelska)
Avbildning i en plan spegel*** Hwang; Flerfaldiga bilder i 2 plana speglar och Ett spel med spegel koordination
Hwangs lins java*** kan visa positiva och negativa linser och speglar (och även sfärisk brytningsfel för speglar) och man kan ändra f och objekt storlek. Hans visar bara de 2 eller 3 karakterisktiska strålarna.
virtuell optiskbänk*** mångsidigt Physlet
människans öga *** Physlet som visar när- &översynt, glasögon
avbildning med positiva linser* visas snyggt i Sergeys Java, men du kan bara påverka VAR objektet finns. Han har en annan för negativ lins.
virtuell bild- visas av de flesta javas i detta avsnitt när de uppkommer
buktiga spelar visas bra av Hwangs lins java för båda sorter. Sergey kan visa konvex spegel
Vad händer om man inte har "tunna" linser: Kamakawas*, snygg realistisk form på linserna. Hwang: Många parametrar kan påverkas men linsen är ellipsformade.
Färger till våglängder visar även hur man blandar RGB färgen. Svensk.
2 tunna linser sammverkar Hwang (lins bilden ej med)

4 Krafter Upp
Krafter på en stagad horisontell balk
Hävstång om vridmoment jämvikt (kap 4.5 markeras som överkurs men är gammal (redan på stenåldern använde man hävstång) god fysik
Hooks lag visar kraft beroende på utdragning av fjäder (och svängning som kan uppstå)
Många krafter för lindansares lina
Block och Talja** Fendt, visar kraft förstärkning med rep och trissor
Masscentrum för triangel Fendt
Krafter på en kropp på lutande plan Hwang
Vektor addition 2-5 st.**Mycket bra applet av Fendt
icke parallella krafter: här gäller det att kunna sätta ihop och dela upp vektorer: 2-dim och 3-dim Hwang***
Vektor addition ej IE 3.0 Surendranath, en övning där man dra upp 2 vektorer och sedan skall sätta ihop de för addition eller subtraktion. (subtraktion kan visa fel ibland)
Friktion mellan 2 klossar som dras av hängande vikt. Hwang

5 Energi Upp
rörelseenergi omvandling från lägesenergi kan visas här om man väljer "gravitation" (ej "universal gravitation").
Sergey har en par lustiga Applets där energi omvandlas mellan rörelse och läge energi (båda gravitation=studsande kula* och elastisk&gravitation=elastisk pendel    Kul illustrationer till energiprincipen.
Vanlig oelastisk pendel som visar svängningstidens beroende av längd OCH svängningsvinkel (och jämför med "teoretiska" T som gäller för "små" vinklar.
Pendel** Fendt visar enregi, krafter, hastigheter
mycket Enkel java om pendel som visar fördelning (och summan) av läges och rörelseenergi (Fendts visar mera)
Block och Talja** Fendt, kan användas för att jämföra verkningsgrad beroende av last.
Lutande planet** Fendt, olika kraft komposanter beroende på vinkel
Krafter på en kropp på lutande plan Hwang

6 Laddningar och fält Upp
2 laddningar med fält- och ekvipotentiallinjer*** Surendranath
Kamakawa* visar fält mellan 2 laddningar. Man kan påverka tecken och storlek på den ena så man får alla karakterisktiska fält.
Elektriska fält linjer *** lägg in en linje i taget. Lägg in egna laddningar! Förklarande sida
RLC serie* Man kan se upp och ur laddning av kondensator RC krets, även svängningar. Intressant visning av spänning ("potential") i olika punkter.
Elektrostatik Svenskutvecklat program som visar potential med färger, antyder fältlinjer och visar hur en provladdning skulle röra sig. Kan användas för Rutherfords försök.
Elektrisk fält verkar på liten laddning ** (physlet)

7 Spänning, Ström och effekt Upp
Multimeter *** Applet som visar hur en universalmätare (spänning, ström, resistans) fungerar.
Ohms lag Fendt
energi och effekt KJH visar hur för konstant spänning (10 V) och samma tid, man får större temperaturökning med större ström (genom att använda resistor med lägre resistans
linjära och olinjära samband mellan spänning och ström linjär=Ohms "Lag"**
serie** och parallell**koppling KJHs javas
Wheatstone Bridge har en trevlig multimeter man kan koppla in på en Wheatstone bridge krets
Ström, spänning och temperatur ***

8 Termodynamik Upp
Aggregationstillstånd *** fast flytande gasformig
Joule mekanisk omrörning skapar värme
Elektrisk uppvärmning, temperatur och tid
inre energi och värme** Visar oskådligt hur inre energi koncentreras (=temp ökar) då man trycker ihop en gas. Visar tryck och Temp. (Paul Lutus)
Idealgas Man kan ändra antalet molekyler och hoptryckande kraften och volymen. Partikel hastighet men ej temp. visas. Hwang
Värmepump skissartad beskrivning av en värmepump.

9 Linjebundenrörelse Upp
s-t, v-t, a-t disgram vid konstant acceleration * Fendt
s-t läge-tid-graf och v-t hastighet-tid-graf och även acceleration-tid kan visas i Hwangs XVA sida* som innehåller två javas
Boll kapplöpning*** mycket utmanande! Förstår du sambandet mellan sträcka och v-t diagram?
Medelhastighet & momentanhastighet* * Surendranath
fritt fall kan visas som sagt i Kamakawas mångsidiga rörelse Applet om man väljer Force: Gravitation.
Luftkudde bana** Fendt
Serie bilolycka** Hwangs appletprogram tar upp v-t diagram, reaktionstid, inbromsning, friktion, olika hastighetsenheter
Reaktionstid för bilförare* och den täckta sträckan v-s diagram (lite ovanligt) Hwang

10 Mera om krafter Upp
Vektor addition 2-5 st.**Mycket bra applet av Fendt
icke parallella krafter: här gäller det att kunna sätta ihop och dela upp vektorer: 2-dim och 3-dim Hwang***
Vektor addition ej IE 3.0 Surendranath, en övning där man dra upp 2 vektorer och sedan skall sätta ihop de för addition eller subtraktion. (subtraktion kan visa fel ibland)
sammansättning och uppdelning av krafter Holländsk lindansare**
(jämvikt - Hwangs lådor)
lufttryck - ideal gas*(*)
Tryck i en vätska* Fendt
Animerad gif bild om Hydraulisk Domkraft
Arkimedes princip** Fendts klassisk lab (ingen evreka burk)
Arkimedes princip* den flitiga Hwang
Uppg 10.13 10.19 skulle kunna provas på Fendts applet (eg. för Newtons andra lag)
Krafter på en kropp på lutande plan Hwang

11 Kraft och rörelse Upp
rörelse vid konstant kraft
Newtons andra lag F=ma** Fendts luftkudde bana
rörelseenergi
Lutande planet** Fendt, olika kraft komposanter beroende på vinkel
referenssystem** Hwangs applet där man kan ställa sig i olika punkter och ser andra sakers relativa rörelser

12 De fyra krafterna Upp
Detta avsnitt är bara mycket kort orienterande. Sakerna tas upp i mera detalj i Fy B. Men hinner inte greppa de i en så kort genomgång som det blir fråga om i Fy A. Men om du är nyfiken kan du kolla:
Ljuset vågegenskaper: dubbel spalt enkel spalt**
Youngs dubbel spalt svenskt , även för partiklar
Färger till våglängder visar även hur man blandar RGB färgen. Svensk.
stående vågor** Tranversella vågor
fotoelektriska effekten*
absorption av elektromagnetisk strålning**
spektra * för flera olika ämnen. Om du klickar PRECIS på en linje visas dess våglängd.
gravitationskraft i kamakawas rörelse Applet
expanderande universum rödförskjutning (Eng.) ljud illustration, ej Java

Fy B javas Fram till