Magnetfält omkring ledare och slingor

Beskrivning

När appleten öppnas så finns en tråd och dess magnetfält (ev. så ligger punkten förskjuten, men om du drar den med musen så uppdateras fältet korrekt.).

För att efterlikna Studiearbete SA_B1-4: klicka "[Clear]". Om magnetfältet i övre delen är kvar, ersätt "2*step(y)" med "0" (noll) och tryck "[New Field: Bx By]". Då är fältet helt borta.
Sedan klicka "[Current in]" för att skapa en (blå) ledare med ström inåt skärmen. Om den verkar skapas utanför bilden, tryck "Clear" och prova igen med "[Current In]". Dra den till X=-2 och Y=0.
Klicka sedan på "[Current Out]" för att skapa en (röd) ledare med ström utfrån skärmen. Dra den till X=0 och Y=0.
Dden sökta fältet uppträder vid X=1 och Y=0.

en Fråga som bygger på detta appletprogram

Denna sida använder Physlets appletprogram utvecklat vid "Davidson College"

CFL/ Jeff Forssell version: 2003-04-07