Elektriska fältet och kraften på en "provladdning"

Lika laddningar   Olika ladningar

Beskrivning

Två fastplacerade laddningar visas som svarta cirklar. Du får klicka på "lika laddingar" eller "olika laddningar" för att fältet skall uppritas. Det finns en liten grön rörlig laddning som du kan dra runt till olika lägen. Man kan se dess x- och y-koordinater och storleken på kraften på den i gula textfältet nere till vänster. En svart pil(vektor) visar kraftens riktning och avspeglar dess storlek. Kolla hur kraften riktning stämmer med fältlinjerna. Lägg också märke till hur kraftens storlek variera med läget (avståndet från de fast laddningar).

Fråga 1

När du klickar [kör] knappen släpps provladdning för att påverkas av kraftfältet. Kommer den att följa fältlinjerna?

Svar 1 (peka på detta)

Fråga 2

Finns det några ställen där den kommer att följa kraftlinjerna?

Svar 2 (peka på detta)

Credits

Physlet problem authored by Scott Bonham and modified by Wolfgang Christian.

© 2000 by Prentice-Hall, Inc. A Pearson Company