Figure 48: Hastighets filter, Velocity Selector

Ey= Bz=

Man använder ofta korsade El/magn fält för att sortera bort rörliga laddade partiklar som inte har en viss hastighet. I denna applet så är den en laddad partikel som rör sig åt höger. Man kan bestämma styrkan av ett elektriskt fält i y riktning Ey och en magnetisk fält i z riktning (=vinkelrätt mot skärmen) Bz. Om du sätter en till noll så kan du kolla hur den påverkar partikeln. Då kan du veta dess laddning.

Om du varierar t ex Ey tills dess effekt precis motverkar Bz så kommer partikeln att gå rakt fram. [en möjlig kombination]

Men en partikel (med samma laddning) men annan hastighet skulle påverkas av en annan "B kraft" då den beror av hastighten så den skulle svänga.

Svensk text: Jeff Forssell version 2004-03-22