Virtuell optiskbänk

Man kan lägga till olika delar genom att klicka på respektiva knapp och sedan lägga ut det med en musklick på önskad plats.

Beam - Strålknippe lägger in ett parallellt ljusstrålknipe. Man kan ändra riktning genom att dra i "punkten" efter att klickat på strålkällan.

Object - Objekt lägger in ett objekt på sedvanligt sätt symboliserad av en pil. Om det finns lins och speglar ritas ett stråldiagram upp. Det kan även visa flera "bilder" (märkta med 1 resp 2) om man har flera linser eller speglar.

Source - Punktljuskälla.  Man kan påverka utbreddning genom att dra i punkten efter att klickat på källan.

Lens - Lins lägger in en lins (ev. en lins till). Brännvidden, f, kan påverkas genom att dra i punkten efter att klicka linsen. Om man dra den genom linsen så byter linsen "tecken" (spridning- resp samlingslins).

Mirror - Spegel kan läggas ut och ändras på samma sätt som linsen.

Aperture - Bländare lägger in en öppning som bländar av en del av strålarna. Man kan ändrar storleken genom att dra i punkterna efter att klick på bländaren.

Anpassad och översatt av Jeff Forssell/CFL version 2004-02-11

Physlet by Wolfgang Christian and Melissa Dancy