Your Content Here
Ställa in:  Normalt öga      |    Långsynt öga     |     Närsyntöga

Lägg till/Ta bort:    Avlägsen källa  |   Närbelägen källa  |  Glasögon

Mänskliga Ögat  

Appletprogrammet visar en förenklad bild av mänskliga ögat där en enkellins på framsidan visar verkan av hornhinna plus eg. linsen. 

Normalt seende

Ställa in ett friskt öga genom att klicka på Normalt öga länken i ovankanten av appletfönstret.

Sedan lägg till en avlägsen källa. Lägg märke till att de parallella strålarna samlas på näthinnan vid baksidan av ögat. Näthinnan är som filmen i en kamera. Nerver där omvandlar ljuset till elektriska signaler som skickas till hjärnan. För att se "något" skarpt, måste ljuset som kommer från varje punkt på det vara "fokuserad" på en bildpunkt på näthinnan.

Ackommodering, skärpeinställning, fokusering

Nu ta bort den avlägna källa och lägga till närliggande källa. Lägg märke till att ljuset från närbelägna källa skulle samlas BAKOM näthinnan. Det innebär att punktkällan skulle bli en stor suddig ljussvag skiva på näthinnan i stället för en skarp punkt. Men vi har utvecklats så vi har förmågan att anpassa ögat. Muskler omking ögat kan klämma ihop den så det blir tjockare i mitten och har då en kortare brännvid.

Prova att titta på ett avlägset föremål och sedan något som är nära, som ditt finger. Du kan känna musklerna i ögat som arbetar. I simulering kan du anpassa ögonlinsen genom att med musen dra i reglaget under bilden. Prova att variera den tills ljuset fokuseras skarpt på näthinnan.

(när objekt finns på cirka x=0.15 i bilden så passar en bränvvidd på normalögats lins av cirka +0.8)

Betrakta avlägsna objekt

Människor med normal syn fokusera på avlägna föremål med avspända ögon. (Ljuset från avlägsna källor kommer som parallella strålar.) Lägg märke till att (normala) ögat fokuserar ett avlägset föremål med linsen på sitt maximala brännvidd, 1 enhet.  När du spänner muskel ringen omkring linsen så blir den tjockare i mitten och får en kortare brännvidd.

Närpunkt och "far"punkt(?)

Put your finger in front of your eyes about an arm's length away.  You should be able to see a clear image of your finger.  Now slowly bring your finger toward you.  At some point, you will no longer be able to focus on your finger and it will become blurry.  This is your near point.  It is the closest distance at which you can focus on an object.  If you have not already done so, initialize a healthy eye with a near source of light focused on the retina.  Now move the source of light toward the eye.  At some point you will no longer be able to accommodate (using the slider) to focus the source.  That is the near point (Här x = cirka 1.85) for the eye in the applet.  Notice that the eye in the applet is not to scale relative to a real eye.  If we had made it to scale you would need a MUCH wider computer screen.

The far point is just like the near point except it is the furthest point an eye can focus on.  For people with normal vision, the far point is at infinity.

Nearsightedness and Farsightedness

Initialize a nearsighted eye and add a far source.  Notice that the light does not focus on the retina when the eye is relaxed.  Instead, it focuses in front of the retina.  Use the slider to try and focus the light.  Notice that accommodation does not help in this situation.   Now remove the far source and add a near source.  Notice that the nearsighted person has no trouble focusing on the near by source.  A person who is nearsighted can clearly see near objects but not far away objects.

Now initialize a farsighted eye and investigate it as you did with the nearsighted eye.  Notice that a farsighted person can see far away objects but has difficulty focusing on near by objects.

Corrective Lenses

Initialize a nearsighted eye with a far source.  Unaided, this eye can not focus on the far source.  Now add an eyeglass lens.  Notice that you can change the focal length (power) of the eyeglass lens by clicking on it and then dragging on the hotspots.  You can make the lens either converging or diverging.

Since light is focused in front of the retina in a nearsighted eye, nearsightedness is corrected using a diverging lens.  Can you find the correct focal length to correct this eye?  In the same way, farsightedness is corrected using a converging lens.

Anpassad och översatt av Jeff Forssell/CFL version 2004-03-03

Illustration by Melissa Dancy and Wolfgang Christian

Helt nöjd med denna sida? jaså inte!