Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA| FyB
Elektriska fältet och kraften på en "provladdning"  

En + laddning En - laddning   Båda (Olika) laddningar Lika (+) laddningar

Beskrivning

Fastplacerade laddning(ar) visas som röda eller blå cirklar. Du får klicka på "en + laddning", "en minus laddning", "lika laddingar" eller "olika laddningar" för att fältet skall uppritas. Det finns en liten ljusröd rörlig laddning som du kan dra runt till olika lägen. Man kan se dess x- och y-koordinater och storleken på kraften på den i gula textfältet nere till vänster. En svart pil(vektor) visar kraftens riktning och avspeglar dess storlek. Kolla hur kraften riktning stämmer med fältlinjerna. Lägg också märke till hur kraftens storlek variera med läget (avståndet från de fast laddningar).

Provladdningen kommer på samma ställe i början av varje variant. Du kan märka att kraften för "Båda" blir vektor summan av "+" och "-" fallen.

Fråga 1

När du klickar [kör] knappen släpps provladdning för att påverkas av kraftfältet. Kommer den att följa fältlinjerna?

Svar 1 (peka på detta)

Fråga 2

Finns det några ställen där den kommer att följa kraftlinjerna?

Svar 2 (peka på detta)

Fråga 3

Vad händer om du "släpper" (dvs lägger dit och sedan trycker [kör]) provladdningen på linjen mellan de 2 positiva ladningarna?

Svar 3 (peka på detta)

 

Upphov

Ursprungliga Physlet problemet skapad av Scott Bonham och ändrat av Wolfgang Christian. Översättning till svenska, 1- laddning varianter och ändrade färg (positiva kroppar röda, negativ blå) och fråga 3 av Jeff Forssell

senaste revidering: 2004-08-17       © 2000 by Prentice-Hall, Inc. A Pearson Company