Läge hastighet acceleration vektor övning-spel (physlet)

Läge, hastighet, acceleration vektorer

Dra spetsen på vektor pilen för att få kroppen att röra sig i det högra fältet. Du kan välja med länkarna nedan om det skall ange Läge (position), hastighet (velocity) eller acceleration. Kan du nå målet till höger (utan att krocka med väggarna)?

Läge (position) Hastighet (velocity) acceleration

Översatt och anpassat CFL/Jeff Forssell

Concept and problem: George Gibson. fungerande version engelska

Script: Mario Belloni and Wolfgang Christian.