3 dimensionell diagram

Detta appletprogram kan visa en 3-dimensionell funktion med tidsberoende z = f(x,y,t) där z-axeln går "uppåt" från x-y planet. Man behöver inte ha med alla 3 variabler. Använd inte X,Y,T utan x,y och t och . ej , som decimaltecken.

Kontroller

Du kan klicka och dra i appleten för att ändra perspektivet, vända och vrida, diagrammet. Om du håller ner Shift när du drar musen, Zoomar du. Om du håller ner Ctrl när du drar förflyttar du diagrammet.

Plot knappen gör att appleten ritar upp det som du skrivit i fältet till höger. När sidan laddas står det 3*x*y*sin(t+1) så appleten ritar upp "z = 3*x*y*sin(t+1)". OBS du måste skriva ut multiplikations tecknet, *, 3xysin(t+1) skulle inte fungera. Mer information om och exempel hur man kan skriva uttryck här

Run knappen gör att funktioner som innehåller ett tidsberoende börjar variera med tiden. Knappen blir då Stop som stannar tiden.

Rotate knappen gör att grafen börjar rotera omkring z-axeln den blir då Static , som stoppar rotationen.

Denna sida använder Physlets appletprogram utvecklat vid "Davidson College"

CFL/ Jeff Forssell version: 2004-01-14