Particle World - Fysik simulator 

Particle World appletprogrammet körs från detta fönster. Appletprogrammet slutar om du stänger (eller lämnar) detta fönster.

The Particle World applet is running from this window; the applet will quit if you close (or leave this page) this window

I Particle World kan du sätta ihop system av runda "partiklar" med olika storlek, massa, start hastighet, läge, laddning, färg och fjädrar (springs) med olika längd, (även harmoniskt varierbar längd som kan verka som drivkraft) och fjäderkonstant i omgivningar (environments) med luftmotstånd, elektriska-, magnetiska- och tygndkraftfält. Man kan då följa vad som händer. Stanna/starta med P. Gå tillbaka till startläget med I. Man kan även gripa in och dra på en partikel med musen och släppa eller slänga iväg det.

I nya versionen (jan 2004) kan man mäta längder genom att med musen i läge 1, trycka M (det kommer ett "hårkors" i bilden) och håll nere, och flytta musen till läge 2. I nederkanten av bilden visas då förutom X= 345 Y= 25 (som alltid visas) även dX=3 dY= -4 och dR=5 där dR är totala längden och de andra komposanterna. Y och dY räknas positivt NERÅT. (Java räknar koordinater som man läser: från övre vänstra hörnet åt höger och neråt.)

Simulering bygger på att göra små förflyttning och sedan räkna om kraftfält och göra en ny förflyttning baserad på det. Det brukar ge mycket verklighetstrogna skeenden.

Varning! När man har mycket starka kraftvariationer på korta sträckor (som mycket nära en kraftig laddning eller med mycket stela fjädrar) kan det uppstå betydande fel, helt orealistiska fysikaliska förlopp kan uppstå. Ibland kan man förbättrar situationen genom att gå in på "simulation options" och ändra parametrar där, t ex förkorta iterationssteg "iteration time step".

Ursprungliga Particle World hemsidan (om det inte skulle fungera här kan du prova där. Men de fördefinerade situationerna skiljer mellan den och den på CFL.

Denna applet har en väldig komplicerad struktur och kan ibland inte ladda in sig och ibland inte börja röra sig (trots att det står "running"). Ibland kan det funka om man stänger av datorn och startar om. Kanske det kan hjälpa att tömma Java cache minne. Om du inte får igång den varken här eller på ursprungliga siten, kan du prova: (Kurs)navet versionen. Om inget hjälper se till att klaga med hjälp av "nöjd?"-länken nedan.

Helt nöjd med denna sida? jaså inte!

CFL/Jeff Forssell version 2004-03-25