Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB
Krafter för en stagad horisontell balk  Alt+J till applet

Om denna visas inte kan det bero på inställningen av din webbläsare. Man måste kunna köra Java appletprogram för att se denna. Det kan kanske beror på att vi inte få kontakt med class filen som finns på ursprungliga siten: http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap8/beam/beam.htm

Denna applet visar kraften på en horisontell stång (Beam, balk), som är fastsatt i en vägg med en gångled
kring vilken stången kan rotera fritt.

Från denna stång hänger i sin tur en sfärisk vikt. Massan hos vikten visas i appletens övre
högra hörn, och massan kan ökas genom att trycka på "b" tangenten samt minskas genom
att trycka på "s" tangenten. Det är också möjligt att förflytta "vikten" till vänster eller höger
genom peka på centrumet av vikten med muspekaren samt dra i sidled med musknappen nedtryckt. Alternativt kan vikten flyttas i sidled med den vänstra och högra piltangenten.

Stången hålls i horisontell position med en blå wire. Man kan ändra vinkel hos denna wire genom att dra
på samma sätt som förklaras ovan, i den blå punkt i vilken wiren är fastsatt i väggen. Även tangentbordets
upp och nedåtpilar kan användas till detta ändamål.

De färgade vektorerna (pilarna) visar storleken samt riktningarna hos krafterna:

Gul

- kraften i wiren

Grön

- tyngdkraften, mg, för sfären

Grå

- reaktionskraften på stången från väggen

Röd

- tyngdkraften, mg, för stången

I appleten antas först att stången är masslös, och därför visas ej först den röda vektorn. Om du klickar
på knappen, "40 kg Beam", i övre högra hörnet på appleten, så får stången en massa, och då visas även den röda vektorn.

Initialt, så visas inte den grå och den gula vektorn heller, som representerar kraften i wiren och reaktionskraften på stången.

För att kunna se dem gör man följande:

  1. Man kan trycka på "r" knappen samt "t" knappen på tangentbordet.
  2. Det är även möjligt att klicka på den punkt där man förväntar sig att "slutpunkten" på vektorn skall
    vara. Om ditt svar är korrekt (med ±20 pixels noggrannhet i x -och y- riktning), visas respektive
    vektor för krafterna.

Ursprungliga appletprogrammet på engelska: http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap8/beam/beam.htm

Dokument slutlinje
Översatt/anpassat CFL Ander Erikson
Senaste uppdatering 2003-03-14
/javaapplets/Fysik/java/kraft/beam.htm