Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB!Hwangs
Våg Interferens "superpostion"   till applet

Detta appletprogram visar hur 2 vågor sätts ihop enligt superpositons principen (att vågorna passerar genom varandra oförändrade men deras vektorsumma i varje punkt ger en sammansatt våg som kan antingen förstärkas eller fösvagas.)

Den blåa vågen samverkar med den gröna för att skapa den sammansatta röda vågen.

Man kan påverka vågorna genom att skriva in Lambda = våglängden och frequency = frekvensen för varje våg. Om du skriver decimalvärden, använd . ej , . [ - ] eller [ + ]- knappen i mitten ändra rörelseriktning för den gröna vågen. [Reset] knappen sudda vågorna, återställer till lambda = 40 och frekvensen =2.0 och startar om de.

Nedanför toppraden anges V1 och V2 vågarnas hastigheter och förlupen tid.

Men enkel musklickning kan man stoppa och starta vågorna. (Höger och vänster klick ger olika sätt att stanna/starta)

Dubbel musklickning ändrar visningshastighet. Vänster= saktare, höger = snabbare.

Klick och dra nära mittlinjen förskjuter faserna.
Klick och dra när toppen av en våg ändrar amplituden.

Karakterisktiska typer: