Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA| FyB|Hwangs
RLC seriekrets med likspänningskälla to appletNer på sidan | labbsidan Fram till

Detta appletprogram simulerar en seriekrets med resistor-kondensator-induktans (RCL) i serie .

1. Setup
Det finns 4 gråa (som blir gröna) cirklar som anger sammanbindningspunkter för kretsen. Man kan en och en lägga in olika komponeter ur rektangeln till vänster. Man vänsterklickar på en komponent för att välja det. (då kommer det en röd ram omkring komponenten) Man kan ändra komponentens värde genom att skriva in i textfältrutan i toppen av appletprogrammet och tryck [Enter] tangenten! Sedan vänsterklickar man på en av de fyra sidorna i kretsen för att lägga dit komponenten.

Om en sluten krets bildas, visas spänningen (potentialen) vid varje knutpunkt genom dess relativa höjd jämförd med nedre vänstra hörnet av kretsen (som kan tänkas vara jordad). Snett ovanför till höger om varje knutpunkt visas dess potential i Volt.

Det finns ingen laddning på kondensatorn från början, men du kan dra upp eller ner på en kondensators knutpunkt för att ladda det.

Om din krets innehåller en spänningskälla (även laddad kondensator) och en resistor övergår det i simulerings "mode". En krets utan resistans kan göra rätt orealistiska saker!

2. Simulerings mode

Tryck Start för att starta simuleringen. Knutpunkten rör sig upp och ner då dess spänning ändras med tiden. Högerklick stannar/startar animeringen. När appletprogrammet är "avstannat" visas markörpilspetsens koordinater som (t,v) = (6.5, 7.25) där 6,5 är tiden uttryckt i tidskala faktorn (*10µs om du inte har ändrat) och 7.25 är potentialen i Volt. OBS det visas upp till 3 st (t,v) = som hänför sig till graferna för de 3 ojordade knutpunkterna. Graf avläsningsbeskrivningFram till

Klicka ovan komponent rektangeln för att ändra tidsskalan.
    Vänster klick ökar farten; högerklick minskar

Förfluten tid visas som t= a*b us (betyder a*b mikrosekunder).
Spänning (potential) som funktion av tid V(t) visas vid varje knutpunkt som en följd av färgade prickar, först 10 gula sedan 10 röda och så vidare. Varje punkt = b mikrosekunder.

Vill du veta strömmen I(t) kan du kolla spänningsfallet över en resistor.

Tryck Ready för att sätta tiden tillbaka till t = 0.

3. Tryck Reset for att tömma kretsen på komponenter och återställa alla ursprngsvärdena.
Du kan byta ut komponenter när som helst.

Skärmbild som visar en nästan odämpad LC svängningFram till

Labb sida om detta appletprogramFram till

Du kan försöka många olika typer at kretsar: V-R, V-R-C, V-R-L, V-R-L-C , V-R-C-R

prova en: 
         o------R = 1 ohm --------o    
       V = 10V          L = 10 mH
        o-------C = 1.0 uF--------o
och kolla perioden för svängning.
Perioden för svängning i en serie LC krets är T = 2prot(LC) ....     to applet
Dokument slutlinje
© Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets
Översatt/utvecklat/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2001-12-20 14:44
Fy/java/hwang/vrlc/vlrc_sv.html