Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB!Hwangs
Vektor addition 2d version syns nu | till 3-d versionNer till 
Denna Java appletprogram visar hur två vektorer A och B i ett plan (= 2 dimensioner) blir tillsammans vektorn C =A + B =B + A
Det finns 2 sätt att skapa vektorerna A och B:
 • 1. Vänster klicka i Java fönstret så bildas en vektor (A sedan B) från origo (mitten av "fönstret", nollpunkten för koordinat- systemet) till den punkten
 • 2. Dra och släpp (vänster mus knappen): vektorn ritas från den punkten du börjar "dra" till punkten där du "släpper". När du släpper den, parallellförflyttas (den behåller längd och riktning) den, så "svansen" kommer till origo. När du har dragit den andra vektorn, flyttas också den till origo, sedan adderas de. (Addition kan göras genom att vektorer bildar en kedja med spets till svansen på nästa.)
 • Tryck  reset knappen eller höger klicka musen för att "sudda" för omstart.

 • Bocka info rutan för att se X, Y koordinaterna för varje vektor


  3-D version   Vektor Addition för vektorer med 3 koordinater 2d (plan) versionupp till

  Hur man gör en tre dimensionell (rymd) vektor:
          Där du trycker ner vänster musknappen bildas en vektor (från origo) i XY planet, håll ner mus- knappen medan du flyttar musen i höjdled för att bestämma Z koordinaten för vektorn (som låses när du släpper musknappen). Då visas direkt nästa vektors XY komposant som man låser genom att trycka högermusknappen och DRA ut Z koordinaten som ovan. När du släpper knappen (eller klickar den igen) visas resultanten C som är summan av de två.(Beteckningarna A,B,C används tyvärr lite olika i olika etapper av en programomgång)

  Om man högerklickar och drar ändras synvinkeln.
  Om man (vänster)"drar" nära origo kan man flytta planet.
  [New] rensar bort vektorer och [Reset] ställer allting som det var från början
  En Bock i Label rutan gör att skalorna markeras (avstånd mellan två kraftiga punkter = 5)
  I övre vänster hörnet av Java rutan visas x,y,z koordinaterna för A, B och C=A+B vektorerna. Obs att man lägger ihop de var för sig. Ibland blir det en gröt av siffror ovanför varandra.

  Upp
  Dokument slutlinje
  © Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets
  Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
  Senaste uppdatering 99-11-24
  Fy/java/hwang/vector/vector.html