Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB!Hwangs
Tjock Lins   till applet

Kolla frst ljusbryytning vid ytan mellan olika medier och tunna linser (och speglar)

How to play:


Approximate indices of refraction of various substance


When a beam of light meet the boundary between two different media,

Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets