Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB!Hwangs
Hitta snabbaste väg  till applet
Detta appletprogram skall visa något som kallas Fermats princip. Förutsättningarna är att man har 2 områden med olika hastigheter. I det gröna området gäller hastigheten V1och i det gula V2. Du kan skirva in värden för det i toppen av appletprogrammmet. Två pilar visar hastigheterna i de två områdena. Målet är att hitta den väg som tar kortast tid från övre vänstra hörnet till nedre högra. En rätt linje är kortaste vägen om det är konstant hastighet, men hur blir det nu?

Dra med musen svansen av pilen i det gula området till den ligger på ett ställe som du tror ger kortaste tiden!
Tryck sedan Start

Tyvärr säger den Not bad för även dåliga svar. Den säger då också hur långt ifrån (i pixlar[bildpunkter] tror jag) man är. Så skall man försöka förbättra tills du får "Great! You've got it!"

Om man drar i gränsytan kan den flyttas upp eller ner.

Om man bockar för [ ] Show visas den bästa vägen plus normalen.
Ser det bekant ut?
Om man jämför med brytningslagen ser man att den definerar "den snabbaste vägen".

Detta kallas Fermats princip: Vägen en ljusstråle följer mellan 2 platser är den som minimerar färdtiden.

Från Original sidan: (Kul chinese engelska ibland):

We can derives Snell's law from this principle.

where index of refraction n1 = c / v1,

This is also true for other waves (i.e. sound wave)

Is not it wonderful !

till applet
Upp
Dokument slutlinje
© Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2000-02-21
Fy/java/hwang/refraction/refraction.html