Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB! Hwangs
RC krets (upp-& urladdning av C)   till applet
Detta appletprogram visar uppladdnings och urladdnings förlopp för en kondensator.
Det finns en spänningskälla ("batteri") i vänstra delen av kretsen. Den har från början spänningen 10 Volt. Man kan ändra dess spänning genom att dra med musen i blåa "stapeln" till höger om den.

Det finns i högra delen av kretsen en 100µF kondensator i serie med en 100kW resistor.

Den tjocka svarta strecket när toppen av kretsen är en strömbrytare. Om man klickar med musen nära den så ändras den mellan Om du dubbelklickar musen vid strömbrytare så ritas en ny graf från tiden = noll utan att det gamla tas bort.
Du kan få en graf liknande den här: Vc-t graf.

Tryck [Start] för att sätta igång animationen.

Staplarna visar spänningen över kondensatorn Vc och resistorn. (Spänningen stiger över Kondensatorn ju mer laddning som runnit in. Spänning över resistor beror enligt ohms lag på hur mycket ström som flyter genom den.)

När musen är i diagram området kan man använda den för att avläsa koordinater på kurvan. OM man "drar" musen visar den DV och Dt mellan punkterna.

Animationen stannar om du klickar mus knappen. Om du använder vänster kanppen så startar den igen när man släpper. Om du använder höger knappen så stannar den tills du trycker igen.

Uppgift räkna ut produkten RC! Den har enhet s, sekunder och kallas tidskonstanten. Med spänningskällan ställd på 10V, vilken spänning nås på Kondensator efter RC sekunder? Hur stor är den spänningen jämförd med den pålagda? Om du ställer batteriets spänning på t ex 6.0 V, hur stor blir Vc efter RC sekunder? Hur stor är den spänningen jämförd med den pålagda?

Upp
Dokument slutlinje
© Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2001-10-10 23:01
Fy/java/hwang/rc/rc.htm