Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB!Hwangs
Boll kapplöpning   till appletNer på sidan|Fundera påNer på sidan
I detta applet program skall 2 bollar släppas samtidigt och följa 2 olika banor. Boll 1 kommer att gå rakt fram men Boll 2 kommer att följa en bana som dyker ner och upp igen. Boll 2 kommer att gå en längre sträcka, men det kommer att en viss stund gå fortare än boll 1. Vad kommer att dominera?

Klicka på triangeln till höger om Select an answer to start för att få fram en lista med dessa alternativ:
  1. Boll 1 ( den övre) kommer fram först
  2. Boll 2 (den nedre) kommer fram först
  3. Bollarna kommer fram samtidigt
Välj det du tror (chansar?) på. När du har valt, startar simuleringen.


Om du bockar för [ ] more information visas ett vx - t diagram, dvs ett diagram som visar hur hastigheten i x led varierar med tiden för de två bollarna. Ni kanske vet redan att sträcka som något avverkar under en viss tid är samma som arean under kurvan i ett v-t diagram.

OBS diagrammet visar hur x-hastigheten varierar för olika tider, ej för lägen! Kolla genom att köra reset och starta igen och märk att man kan se med färgerna på kurvan vad som hände var och när.     till applet

Banans form

De röda delarna består av cirkelbågar. 1/4 båge i början. En halvcirkel i botten.

De blåa delarna är som kastparabeln för något med hastigheten som bollen får i kvartscirkeln. (Om du har inte läst om kaströrelse ännu {ingår inte i Fy A} kan man säga att den blåa banan "faller undan" så pass fort att den berör inte bollen, så enda accelerationen som sker där orsakas av g som verkar bara i y led. Det skulle eg. inte behövas något spår eller golv i de blåa delarna, bollen skulle ändå följa samma bana.

Gröna linjen är vågrätt (horizontell).

I ljusblått visas hur mycket längre boll 2 har hunnit än boll 1.    till applet

Vad kan du påverka i appletprogrammet?

Vänster musknappen stannar animationen. Klick igen för att starta.

Med höger klick och drag kan du ändra "dippet"s djup för den andra bollen.   till applet

Fundera på !

Varför har båda bollar samma hastighet i blåa delen av kurvan?

Vilken djup på bana ger boll 2 längst försprång?

Vilken area i v-t kurvan motsvarar boll 2s längd försprång? Interaktiv fråga Länken öppnas i ett nytt fönster, stäng det sedan med ×

Vid vilken tid är boll 2 i botten av dippet (med utgångsbanan som man får med reset)? Interaktiv fråga Länken öppnas i ett nytt fönster, stäng det sedan med ×    till applet

Upp
Dokument slutlinje
© Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2001-10-30 11:54
Fy/java/hwang/racingBall/racingBall.htm