Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA| FyB| Hwangs
Våg-fortplantning och -reflektion och -brytning
 
Hur man använder:
 1. I första toppruta kan man välja att se s-wave eller p-wave och då visas bara ena polariseringen av ljuset och då visas också hur mycket (%) av den som reflekteras. Om första toppruta är tom, visas olika färger för olika media och bara vinklar och om det finns bruten stråle (men inte hur mycket).
 2. Ändra infalls vinkel genom att med musen "dra" den svarta halvcirkeln
 3. Du kan välja olika övergångar ur listan som kommer om du klickar på triangeln till höger om [Light from air to glass]. Några alternativ:
  [light from air to water]:mindre kraftig brytning (eng:refraction)
  [light from diamond to air] mycket kraftig brytning
  [sound from air to water] intressant då ljud går mycket fortare i vatten än luft, prova även små infalls vinklar (=nästan rakt UPP)
  [same index of refraction] Vad händer då?!
  [User defined ratio=> ] om man väljer detta kan man skriva vilken kvot mellan de 2 ämnens brytningsindex (n2/n1) som man vill, till exempel luft/glas=1/1,5=0.667 Obs använd decimal punkt ej komma. Nu kommer ljuset från glas (=övre halvan) till luft i nedre halvan. När blir det total reflektion? [
 4. Klick [Slower][Faster] för att ändra animeringshastigheten
 5. Man kan stanna bilden genom att trycka ner vänster musknappen. (Högra musknappen låser bilden, vänster stegar fram det i så fall.)
 6. Vinklar visas (som sig bör) mätt från normalen. till applet
S och P polarisering

s=senkrecht (vinkelrätt från tyska) och p=parallel.
P E fältsvängningarna är parallella med infallsplanet dvs planet som innehåller infallsstrålen och normalen till ytan. När den brutna strålen skulle bilda en 90 graders vinkel med den reflekterade, blir det ingen. Däremot reflekteras en hel del S vågor, så den reflekterade strålen är helt polariserad.

De E fältsvängningar som är parallella med själva ytan (är då vinkelräta mot infallsplanet och i detta appletprogram kallas s) är de som reflekteras bäst.

oöversatt:
The p vibrations have the E field parallel to the plane of incidence. This is the lines representing the E field are of finite length on the usual drawing of reflection from a plane. On reflection at Brewster's angle (57 degrees) from a piece of glass only s rays remain, all the p rays are coupled into the glass. Thus Polaroid sunglasses have their axes vertical.
from: http://www.ndirect.co.uk/wavefront/scioptic/polarise.htm
(siten borta 2000-12)
Hwangs java som visar E och M fälten i elektromagnetisk strålning

Hwangs originaltext:
* For sound wave originates in air and impinges on water:
If the incident angle is larger than critical angle (about 13 degree),
the sound wave will be total reflected. No sound will be transmitted.

When a beam of light impinges at some angle on the smooth flat surface of an optically dense medium, the wave "sees" a vast array of very closely spaced atoms that will somehow scatter it. (At the wavelengths of light -- d=500nm -- the Earch's atmosphere at STP has about 106 molecules in such a d3-cube). As the wavefront descends, it excites one scatterer after another, each of which reradiates a stream of photons that can be thought of as a hemispherical wavelet in the incident medium. Because the wavelength is so much greater than the separation between the molecules, the wavelets advance together and add constructively in only one directions, and there is one well-defined reflected beam. The wavelets bend as they cross the boundary, because of the speed change. For similar reason, they form one well-defined refracted beam.      till applet

Ratio of index of refraction n2/n1 = v1/ v2, where v1, v2 are speed of wave in media 1 and 2.

For light (electromagnetic wave):

substances Air Water Plexglass Diamond
indices of refraction 1.00029 1.333 1.51 2.417
Andra uppgifter om brytningsindex

For sound wave :

material Air water vapor fresh water sea water Aluminum
speed of sound (m/s) 331 401 1493 1513 5104

till applet


Thanks to Surendranath Reddy.B for his valuable suggestions.

Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets